THT WebApp

Zoals het weerbericht, maar dan betrouwbaarder

Shelf-Life WebApp

Met ons ketenmodel voor houdbaarheidsbepaling kunt de verwachte nieuwe houdbaarheid van uw product laten berekenen na introductie van PermaChill. Na registratie is het gebruik gratis. Lees hieronder verder voor meer toelichting of klik op de link om het model te gaan gebruiken.

De sleutel tot meer houdbaarheid

Of het nu innovatief koelen en gekoeld houden is met PermaChill, of AMAP verpakken en drogen met PermaPlus, de THT gaat vooruit bij elke toegepaste onafhankelijke stap. Als potentiële klant bent u waarschijnlijk meer geïnteresseerd in dat resultaat dan in de technologie zelf, hoe innovatief en spannend die ook zijn. Dus wat wordt de nieuwe THT nu precies voor uw eigen producten bij gebruik van PermaChill en wanneer komt vooral PermaPlus tot zijn recht? Dat kunnen wij zeer betrouwbaar aangeven!

THT verwachting

Om een uitspraak te kunnen doen over het houdbaarheidseffect heeft PermaChill jarenlang metingen uitgevoerd van verpakte AGF producten in de keten. Alle effecten van PermaChill en PermaPlus zijn daarmee in kaart gebracht. We bepalen het effect voor een product bij specifieke ketenconditiesAl deze gegevens zijn gecombineerd met een nieuw ontwikkeld rekenmodel om te bepalen wat het effect wordt voor een specifiek product bij specifieke ketencondities. Alle facetten worden hierin verwerkt, van toenemende microbiële groei en respiratoire uitputting, tot vochtgeïnitieerd bederf op snijvlakken. Het is mogelijk om een eigen product te kiezen als invoerartikel en de THT te bepalen in de huidige ketensituatie, versus een nieuwe situatie. Het is daarbij mogelijk om instellingen te kiezen die representatief zijn voor de inzet van PermaChill technologie.

Op deze manier wordt er real-time een verwachting gegeven van de houdbaarheid vóór en na implementatie van geselecteerde PermaChill modules. Op die manier wordt zichtbaar welke keuzes het meeste effect hebben in uw specifieke situatie. Via invoervelden kunnen de actuele proces- en productgegevens worden ingevoerd om uw ketensituatie te benaderen voor een accurate THT verwachting. Niet alle producten hebben baat bij een zo laag mogelijke temperatuur. Voor die producten kunnen PermaPlus modules echter nog steeds een belangrijke bijdrage leveren aan het verlengen van de houdbaarheid

Het verschil mag er zijn

Het resultaat is een weergave van de IST situatie, en de verwachtte SOLL situatie, ofwel de situatie vóór en na nieuwe ketentemperaturen. Overtuig uzelf door de simulatie in te stappen en te kijken wat voor effect er geoogst kan worden. Via de invoervelden kan er gefinetuned worden om te kijken waar het sterkste effect zit. Daaruit volgt als vanzelf een investeringsvraagstuk voor implementatie.

Ziet u de kansen? De baten zijn er in overvloed; van meer distributieflexibiliteit, tot minder derving en betere kwaliteit. Tevreden klanten, het is het waard.

De PermaChill Shelf-Life WebApp wordt gratis aangebodenDe PermaChill Shelf-Life WebApp wordt gratis aangeboden aan geïnteresseerden na registratie op deze site. Tegen een kleine vergoeding wordt op termijn ook het effect van PermaPlus getoond en wordt het eindresultaat onderworpen aan een Monte Carlo scenario-simulatie. Hiermee wordt het THT-spreidingsbereik zichtbaar als normaalverdeling, zodat de exacte THT vaststelling nog beter kan worden geoptimaliseerd.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met PermaChill om de voordelen en mogelijkheden verder te ontdekken. We zien u graag in Wageningen!

 

 

Screenshots van de WebApp