PermaPlus

PermaPlus: nóg meer houdbaarheid door "plug-in hurdles"

Wat is PermaPlus?

 Additionele horde-technieken tegen productbederf zijn verzameld onder de naam PermaPlus. Zij complementeren het PermaChill concept, dat staat voor meer houdbaarheid voor uw groente- en fruitproducten via inzet van innovatieve koeltechnieken. In de basis is dat al een geweldige kans voor elke ondernemer. Als er echter nog meer houdbaarheid gewenst is, bijvoorbeeld voor verder verhoogde distributieflexibiliteit of voor het behalen van scherpere kwaliteitstargets, dan kan PermaChill worden aangevuld met zogenaamde extra “hurdles” tegen bederf.

Per geïmplementeerde stap ontstaat verdere synergie in de realisatie van meer houdbaarheid De technologieën die binnen PermaPlus worden gebruikt zijn, net als de PermaChill techniek, modulair inzetbaar als zogenaamde “plug-ins” en leveren per geïmplementeerde stap verdere synergie in de realisatie van meer houdbaarheid. Simpel gezegd: verdere kliksystemen doen de THT termijn per individuele stap steeds verder toenemen. Deze “plug-ins” bestaan op dit moment uit FreshDry en AMAP. Ze kunnen naar behoefte worden toegevoegd aan het productie- en transportproces.

Op de balk onderaan de pagina ziet u welke technieken deel uitmaken van PermaPlus en waar deze hun werk doen in de productieketen.  Klik op een module om direct naar de relevante pagina te gaan voor meer informatie. De technieken beschreven op de actuele pagina zijn gekleurd weergegeven.


Respiratie & AMAP

Uw AGF product leeft, het haalt adem. Wellicht is uw product gasverpakt, een zogenoemde MAP verpakking, ofwel Modified Atmosphere Packaging. Deze verpakking biedt enige bescherming tegen kwaliteitsachteruitgang, maar is vaak slecht afgestemd op de exacte wensen van de diverse producten. Het product voelt zich het best als de verpakking de juiste hoeveelheid koolzuurgas en zuurstof doorlaat voor een optimale ademhaling.

Om dat mogelijk te maken zou elk afzonderlijk product en zelfs elke verschillende batch van een product zijn eigen verpakkingsperforatie (gas doorlaatbaarheid) moeten hebben. Elke levering is immers weer net iets anders dan de vorige. Denk aan het effect van de intrinsieke rasvariëteit, de gebruikte landbouwmethode, het oogstseizoen en de variabele natuurlijke omstandigheden zoals regenval, vruchtbare grond en zonlicht.

Alleen als het verpakkingsmilieu klopt met de in de landbouwhistorie gevormde producteigenschappen treedt er geen verstikking op, en houdt het product het zo lang mogelijk uit. Omdat mogelijk te maken biedt PermaPlus de mogelijkheid om real-time telkens de beste verpakking te verzorgen voor het product.

Respiratie meter 2.0 XL


Via de Perfotec respiratiemeter wordt eerst bepaald wat de fysiologische ademhalingseigenschappen zijn van uw product. Dat gebeurt dagelijks direct op de werkvloer vanaf beschikbaarheid van het bulkproduct voor het verpakken. Op basis van de respiratie meetgegevens wordt een laser aangestuurd die direct de basisverpakkingsfolie perforeert met de juiste hoeveelheid microgaatjes van exact het juiste formaat.

de verpakkingsfolie wordt direct geperforeerd met een computergestuurde laser

Hierdoor kan het product actief en rustig blijven ademhalen, wat zorgt  voor een stressloos leven zonder verstikking. Om die reden wordt deze vorm van MAP ook wel AMAP genoemd, oftewel Active Modified Atmosphere Packaging. Het product zorgt namelijk zelf actief voor een ideaal gasmengsel, samen met de ideaal afgestemde verpakking. U plukt direct de vruchten van dit systeem; een langere producthoudbaarheid.

FreshDry – 0% aanhangend water

Net zoals een niet-geoptimaliseerde MAP verpakking kan leiden tot verstikking van het product, zorgt een overschot aanhangend water voor gelijksoortige problemen. overtollig water verslechtert de ademhalingscapaciteit en geeft bederfbacteriën kans op uitgroei Overtollig water geeft bederfbacteriën meer kans op uitgroei en verspreiding, en bovendien verslechtert de ademhalingscapaciteit van het product. Een analogie hierin is dat verdrinking stress oplevert en dat is onbehaaglijk voor het product.

Na het wassen blijft er in de regel veel water aan het product hangen. PermaPlus biedt ook voor dit probleem een optimale oplossing. Veel beschikbare conventionele droogtechnieken, zoals centrifuges en infrarood, laten duidelijk ruimte voor verbetering. Centrifugeren droogt het product over het algemeen tot uiterst 4% aanhangend water, terwijl infrarood door de oppervlaktewerking in essentie alleen geschikt is voor zeer dunne productlagen. Daarbij zal infrarood veelal gekoppeld worden aan een extra koelsysteem om kans op productverbranding en overmatig drogen te verlagen.

Alleen bij volledige verwijdering van aanhangend water is er sprake van een duidelijk toename van de producthoudbaarheid. Het ontwikkelingsdoel voor PermaPlus was daarom een realisatie van maar liefst 0% aanhangend water in AGF producten zonder productschade, maar met hetzelfde gemak als een centrifuge.

alleen reduceren tot 0% heeft een sterk effect op de THT van uw product

Met FreshDry technologie is dat mogelijk geworden. Het unieke proces is in staat om na het wassen het natte product met warme lucht te licht af te koelen èn op milde wijze te drogen tot aan het beoogde 0% aanhangend watergehalte. Er wordt geen intrinsiek water verdampt, oftewel alleen het aanhangend water verdwijnt. Het product wordt dus droog op tast, maar droogt niet uit. Het gevolg hiervan is een zeer sterke toename in de houdbaarheid. Door volledige wegname van het aanhangend water is er van verstikking en verdrinking geen sprake meer, blijft het product langer vers, wordt condens in de verpakking voorkomen en krijgen bederforganismen minder kans. Zoals alle PermaChill en PermaPlus technologie is FreshDry modulair inzetbaar en individueel in staat om een positief THT effect te bewerkstelligen.

FreshDry – voorbeeld opstelling